5e Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 5 is vandaag (voor de eerste keer) via Laposta aan de al ons bekende mailadressen vertuurd. Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 5

4e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief juli 2021 

INHOUD

 1. Inleiding
 2. Volgende themabijeenkomst
 3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten
 4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen
 5. Het forum op de LVOI website

1. Inleiding

Deze keer een nieuwbrief met een ander karakter dan u van ons gewend bent. Nieuwsbrief 4 staat in het teken van de werving van personen die voor de LVOI en/of de SDOI iets kunnen betekenen. Onze vereniging en gelieerde stichting streven ernaar om van grote waarde te zijn voor de leden en daar zijn handen voor nodig. Lees daarom de uitgebreide oproepen in deze nieuwsbrief. Rest ons u een fantastische zomer toe te wensen en indien van toepassing een fijne vakantie. Onze bestuursleden gaan ook even rust nemen om energie bij te tanken zodat we, opgeladen en wel, na de zomer weer vol enthousiasme aan de slag kunnen gaan met de najaarsactiviteiten.

2. Volgende Themabijeenkomst

Met dank aan de deelnemers van de eerdere themabijeenkomsten hebben we op basis van hun suggesties de thema’s van de 5e themabijeenkomst gekozen. Dat zijn: “Wetgeving en Risico’s”. De bijeenkomst zal op donderdagavond 23 september d.m.v. Zoom weer digitaal worden georganiseerd. Naast een plenair deel gaan we weer uiteen in breakout rooms over de WKKGZ, de WZD, privacy/AVG en verzekeringen/afdekken van risico’s voor besturen en ouders.  Uiteraard alles onder voorbehoud, maar zet de datum alvast in de agenda!

3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten

Wij zoeken een enthousiaste bureaumedewerker (V/M) voor de LVOI, de SDOI en Stichting Mijn Eigen Thuis. Het afgelopen jaar is de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) stormachtig gegroeid, naar nu 80 leden. Onze vergaderingen en themabijeenkomsten worden zeer actief bezocht en bijzonder hoog gewaardeerd. In ons eerste jaar heeft de LVOI al een stichting opgericht, de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). Deze Stichting gaat de “Regeling voor Kwesties en Klachten” aanbieden, waar alle OI gebruik van kunnen maken. Ook is de LVOI een samenwerking aangegaan met de Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), die ook ondersteuning biedt aan startende en bestaande OI. Tot nu toe doen de bestuurs- en kaderleden van de LVOI en SDOI alles zelf, in hun vrije tijd, onbezoldigd, en dat is en blijft ook de kracht van de LVOI en OI: we doen het zelf, en we doen het samen: “van/voor/door Ouderinitiatieven !!” is niet voor niks ons motto.

Maar het is nu tijd om te zoeken naar een begin van professionele ondersteuning, om daarmee de ontwikkeling van de LVOI/SDOI en MET nog verder te versnellen en te verstevigen: daarom zoeken we, binnen onze bescheiden financiële middelen, naar iemand die ons wil ondersteunen in onze activiteiten.  We denken daarbij voorlopig aan een taak van 1 à 1,5 dag per week, maar wel verspreid over de week, met gebruikmaking van alle ondersteunende technieken, die we de afgelopen anderhalf jaar allemaal zo intensief zijn gaan gebruiken (zoals Zoom). In de bijlage staat een groslijst van alles waar je aan kunt denken, vandaar dat we denken aan een duizendpoot of schaap met vijf poten. Hart voor de zaak is natuurlijk een net zo onmisbare kwalificatie voor deze functie. Heb je zelf interesse of denk je iemand te weten die interesse zou kunnen hebben? Neem dan contact op met het bestuur van de LVOI via secretaris@ouderinitiatieven.nl.

4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen!

Wellicht was u aanwezig op onze ledenvergadering en/of themabijeenkomst van 12 juni; anders heeft u het misschien gelezen op de LVOI-site of in onze laatste nieuwsbrief: begin juni is de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) opgericht. Deze stichting zal als onafhankelijk orgaan diensten aanbieden waaraan behoefte is bij ouderinitiatieven. Binnenkort zal de SDOI een “Regeling voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven” aanbieden, die wordt uitgevoerd door een Commissie van klachtenfunctionarissen. Deze Regeling voorziet in laagdrempelige toegang tot advies en bemiddeling bij een beginnend conflict (een “Kwestie”) of bij een “Klacht” die ontstaan is bij een ouderinitiatief. Door in een vroeg stadium extern advies in te winnen, kunt u groter onheil door ruzie en escalatie voorkomen. Wanneer u zich als ouderinitiatief bij de Regeling aansluit voldoet u aan de wettelijke verplichting volgens de WKKGZ om toegang te bieden tot een klachtenregeling. De Regeling is op dit moment nog niet open voor deelname, omdat er eerst een functionerende en getrainde groep klachtenfunctionarissen beschikbaar moet zijn.

De SDOI is zowel op zoek naar bestuursleden voor de SDOI als naar klachten-functionarissen/leden van de Commissie. In het eerste geval gaat het om het verstevigen van het fundament en vervolgens het verder uitbouwen van de SDOI. De klachtenfunctionarissen zullen zich gaan bezighouden met “Kwesties en Klachten”, zoals die aan hen zullen worden voorgelegd door aangesloten ouder-initiatieven. Meer informatie is beschikbaar op de site van de SDOI: www.SDOI.nl. Daar staan ook de profielschetsen voor beide functies. Zoals u weet zijn wij een vereniging van ouderinitiatieven en geloven we in onze eigen collectieve kracht en deskundigheid, daarom werven wij nadrukkelijk onder ouderinitiatieven. Klachtenfunctionarissen worden benoemd door het bestuur van de SDOI. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur van een ouderinitiatief, of worden uitgenodigd door het bestuur van de SDOI. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden/worden voorgedragen bij info@sdoi.nl. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de LVOI. Aanmeldingen ontvangen we graag op secretaris@lvoi.nl. Ook voor eventuele nadere informatie kunt u bij beide adressen terecht.

5. Het forum op de LVOI website

Het Forum is “De Plek” waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.

Samenwerking LVOI en MET

Samenwerking maakt ondersteuning ouderinitiatieven toegankelijker

Het aantal ouderinitiatieven in Nederland groeit. Het starten en in stand houden van een ouderinitiatief, waarbij ouders gezamenlijk een passende woonvoorziening creëren voor kun kinderen met een beperking, is echter niet eenvoudig. Verschillende belangenorganisaties kunnen hierbij ondersteunen.

Twee hiervan, de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) en Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), hebben de handen ineengeslagen om samen de ouder-initiatieven nog beter te kunnen ondersteunen. Op 12 juni ondertekenden de voorzitters van beide organisaties de officiële samenwerkingsovereenkomst.

Samen meer mogelijk maken
De doelgroep van beide organisaties komt overeen. “Door onze kennis te bundelen en zowel bestuurlijk als in het secretariaat samen te werken, bereiken we onze doelgroep beter en kunnen we meer ouderinitiatieven ondersteunen, zowel met eigen ervaring als met een budget om professionals in te schakelen”, vertelt Ruud Nonhebel, voorzitter van de LVOI. Ton Caspers, voorzitter MET: “Wij krijgen steeds vaker aanvragen vanuit bestaande ouderinitiatieven. Het is prettig als wij hen ook met andere initiatieven in contact kunnen brengen en met elkaar de beste oplossing vinden.” Beide organisaties zullen zelfstandig blijven bestaan.

Eigen regie
Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven waarmee ouders een goede woonplek met zorg en begeleiding op maat voor hun kinderen met een beperking realiseren. Er zijn geen officiële cijfers, maar er zijn minimaal tweehonderd ouderinitiatieven in Nederland. “De kern van ouderinitiatieven is eigen regie”, vertelt Ruud Nonhebel, “echter niet individueel, maar met een groep ouders samen.“ Een mooie constructie, maar je moet daar als ouders veel tijd en energie in steken. Je moet je worstelen door een woud aan wetten en regels, samenwerken met de gemeente, financiering organiseren en ook als ouders samenwerken binnen een gedeelde visie. “We helpen graag om dat voor elkaar te krijgen en met deze samenwerking gaat dat nog beter lukken”, besluit Ton Caspers.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI
De LVOI is in november 2020 opgericht en heeft inmiddels 79 ouderinitiatieven als lid. De LVOI zet zich vooral in voor onderlinge kennisuitwisseling, het opzetten van een kennisbank en belangenbehartiging van de leden bij de overheid.

Stichting Mijn Eigen Thuis
Mijn Eigen Thuis richt zich vooral op nieuwe ouderinitiatieven. Zij stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. 
Daarnaast fungeert zij ook als kennisbank. In de afgelopen jaren ondersteunde Mijn Eigen Thuis bij de oprichting van 25 ouderinitiatieven.

Overeenkomst met achtergrondinformatie
Wilt u de overeenkomst lezen met uitgebreide achtergrondinformatie: klik dan op deze link.

Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven: www.ouderinitiatieven.nl
Stichting Mijn Eigen Thuis: https://www.mijneigenthuis.eu/

Heft in Eigen Hand

Op zaterdag 19 juni 2021 organiseerde de stichting Naar Keuze het digitale congres voor de afsluiting van het project “Heft in Eigen Hand“, waar acht ouderinitiatieven aan hebben meegedaan. Zes van de acht ouderinitiatieven zijn ook lid van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI):

 • De Toekomst uit ‘s-Hertogenbosch.
 • De Busehoek uit Renkum
 • Het Tweede Huis uit Vlijmen
 • Paladijn uit Almere
 • Het Droo-huus uit Duiven
 • Olivier uit Moergestel

In dit project konden besturen van ouderinitiatieven professionele ondersteuning krijgen in een oriëntatie op hun eigen toekomst: op welke aspecten dient het ouderinitiatief zich aan te passen aan de realiteit anno nu? Iedere deelnemend ouderinitiatief bracht een eigen gekozen onderwerp in, wat op dat moment belangrijk was voor dat ouderinitiatief. Enkele onderwerpen waren:

 1. Het nauwkeurig doornemen van huidige statuten en deze zo nodig aanpassen;
 2. Een zoektocht naar versterken van het bestuur, bijv. door met een onafhankelijke/externe voorzitter.
 3. Zowel de bewoners als de ouders worden ouder: welke aanpassingen vergt dat?

Het project is door Naar Keuze uitgevoerd in opdracht/ met subsidie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Over dit project is een aparte website gemaakt: https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/  waar alle informatie over “Heft in eigen hand” te lezen is, met tips voor ouderinitiatieven etc.
Er zal ook nog additioneel materiaal, zoals videoclips van de deelnemende ouderinitiatieven worden toegevoegd.

3e Nieuwsbrief

3e nieuwsbrief  Juni 2021

 1. Inleiding
 2. Ledengroei
 3. Uitnodiging ledenvergadering 12 juni en 4e themabijeenkomst
 4. Terugblik op de 3e themabijeenkomst
 5. PGB Portaal 2.0
 6. Samenwerking met de stichting Mijn Eigen Thuis
 7. Oprichting stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven
 8. Lerend Netwerk en de themabijeenkomsten
 9. Nieuwe penningmeester
 10. Covid vaccinatie: theorie en praktijk
 11. Ledenforum op de LVOI website
 12. Nogmaals oproep fotomateriaal

1. Inleiding

Ook deze keer hebben we weer met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van deze 3e nieuwsbrief. Sinds de oprichting van de LVOI op 28 november 2020 is er hard gewerkt aan de twee doelstellingen van onze vereniging, namelijk om op te komen voor de belangen van ouderinitiatieven en om een kenniscentrum te worden voor uitwisseling van kennis en ervaring. Onze website www.ouderinitiatieven.nl wordt steeds completer en met het forum ook interactiever. De website en het forum voor leden zijn ook bereikbaar via www.lvoi.nl

Wilt u reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief: stuur dan uw bericht naar redactie@ouderinitiatieven.nl. Wij wensen u veel leesplezier.

2. ledengroei

We hebben zojuist lid nr. 77 Stichting Hethuis uit Voorschoten/Leidschendam als lid mogen inschrijven. Vanzelf sprekend is de ledengroei niet meer zo stormachtig als in het begin, maar we hopen dat u zelf in uw omgeving onze vereniging nog verder bekend wilt maken bij andere actieve ouderinitiatieven in uw regio. Het blijft lastig om ons ‘marktaandeel’ objectief vast te stellen, omdat er nu eenmaal geen actuele database is van alle ouderinitiatieven.

3. Uitnodiging Ledenvergadering en 4e themabijeenkomst.

Zaterdag 12 juni zullen we onze ledenvergadering houden. Omdat de Covid maatregelen het nog niet toestaan om elkaar fysiek te ontmoeten, is deze vergadering ook weer digitaal via Zoom. De vergadering staat gepland van 10:00 uur tot 11:00 uur. (agenda).  Na een korte pauze starten we met onze 4e themabijeenkomst die zal gaan over verschillende interessante onderwerpen. De opzet is dat we na een verrassende start  een panelgesprek organiseren en daarna in breakout rooms dieper op de gespreksonderwerpen in kunnen gaan. We sluiten plenair af met een korte samenvatting van de dag zodat de meting kan worden afgesloten om 13:30 uur. Programma 4e themabijeenkomst. Let op. Voor zowel de ledenvergadering als de themabijeenkomst moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan uiterlijk tot en met woensdag 9 juni via dit digitale aanmeldingsformulier.

4. Terugblik op de 3e themabijeenkomst

Thema: Een goed bestuur krijgen en houden

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, zodat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Lees verder.

5. PGB portaal 2.0

Zoals u wellicht weet is er een nieuw PGB-Portaal in de maak, waarin een groot aantal problemen met de huidige administratieve organisatie bij de SVB zou moeten worden/zijn opgelost. Nu blijkt dat, bij de huidige stand van zaken, met name de kleine zorgaanbieders, waaronder veel ouderinitiatieven, in de knel komen, omdat het systeem allerlei eisen stelt waar ouderinitiatieven niet aan kunnen voldoen. Werk aan de winkel dus. Tijdens de themabijeenkomst op 12 juni zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden.

6. Samenwerking met de stichting Mijn Eigen Thuis (MET)

De Stichting Mijn Eigen Thuis (MET) bestaat bijna 10 jaar en is opgericht om ouders te helpen bij het opzetten van Ouderinitiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen om professionele expertise en ondersteuning in te zetten bij een initiatief om het van de grond te krijgen. Stichting MET en de LVOI hebben contact gezocht met elkaar om te bezien op welke wijze hun werkzaamheden elkaar kunnen versterken waar zij immers dezelfde doelgroep (ouderinitiatieven) hebben en er veel vragen binnenkomen bij de LVOI ook van ouderinitiatieven die om steun (expertise en/of financiële (start)subsidie) vragen. Het overleg tussen beide besturen heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die de voorzitters van LVOI en MET tijdens de ledenvergadering zullen ondertekenen. Lees verder over de details van de samenwerking.

7.  Oprichting stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI)

Donderdag 10 juni worden de statuten getekend bij de notaris en is deze stichting opgericht. Onder deze stichting wordt een klachtencommissie ingericht, waarbij ouderinitiatieven zich kunnen aansluiten. Deelnemende ouderinitiatieven kunnen dan een beroep doen op deskundige klachtenfunctionarissen, als zij binnen hun initiatief tegen een probleem aanlopen waar ze op eigen kracht niet uitkomen. Het kan daarbij gaan om Kwesties, waarbij men gezamenlijk om advies komt vragen. Het kan ook gaan om Klachten, waarbij een persoon of een orgaan binnen een ouderinitiatief een klacht heeft over een andere persoon of orgaan.

Naast deze Regeling voor Kwestie en Klachten zal het bestuur van de Stichting ook in nauwe samenwerking met de LVOI, onderzoeken aan welke diensten er vanuit de ouderinitiatieven wellicht nog meer behoefte is. Er is voor gekozen om deze activiteiten buiten, maar wel in samenwerking met de LVOI te organiseren, zodat ook niet-LVOI leden van deze diensten gebruik kunnen maken en om daarbij volstrekte transparantie, onpartijdigheid en neutraliteit te kunnen waarborgen. Tijdens de ledenvergadering en de aansluitende themabijeenkomst is er ruimschoots aandacht voor de oprichting van de SDOI.

8. Het lerend netwerk en de themabijeenkomsten

In ons nog prille bestaan hebben we incl. de editie van 12 juni al 4 themabijeenkomsten georganiseerd, allemaal per Zoom, omdat het nu eenmaal niet anders kan vanwege de pandemie. We zien een groeiend aantal deelnemers en er ontstaan levendige uitwisselingen van ervaringen. De laatste keer ging het over Goed bestuur, zie punt 4.

9. Nieuwe penningmeester

Aan de oproep in de 2e nieuwsbrief voor een nieuwe penningmeester is gereageerd door het bestuur van de stichting Puttensteyn uit Putten. Dit bestuur draagt haar penningmeester Harald Kemper voor om dezelfde taak ook voor de LVOI op zich te  nemen. Met de voordracht van Harald, in het dagelijks leven accountant met meer dan 30 jaar ervaring in de financiële wereld van MKB organisaties zijn wij als LVOI bestuur erg blij. Harald heeft de laatste bestuursvergaderingen als toehoorder bijgewoond en een actieve bijdrage geleverd. Tijdens de ledenvergadering op 12 juni zullen de leden worden gevraagd om Harald Kemper te benoemen.

10. Covid-vaccinatie; theorie en praktijk

Vroeg in 2021 kondigde minister de Jonge van VWS aan dat alle bewoners van kleinschalige wooninitiatieven voorrang zouden krijgen bij Covid-vaccinatie: logisch, omdat er door de gezamenlijke huisvesting  en intensieve  contacten enerzijds, en de praktische onmogelijkheid voor veel bewoners en begeleiders/zorgverleners om zich (altijd) aan de Corona-regels te houden anderzijds, wel degelijk een substantieel risico op besmetting bestaat.

Bij de uitwerking bleek echter dat er één groep vergeten/overgeslagen werd. Dit waren de bewoners met een GGZ/Wlz-indicatie. Zij werden alleen ‘meegeprikt’ als er in hun wooninitiatief ook bewoners met een VG-of LG/Wlz indicatie woonden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar samen met een aantal andere organisaties is er door de LVOI hard en effectief gelobbyd om ook deze groep gevaccineerd te krijgen Afgelopen week is dat dan uiteindelijk ook gelukt en is de eerste prik gegeven.

11. Het forum op de LVOI website

Het Forum is De plek waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.

12. 2e oproep fotomateriaal

Voor onze website en andere communicatie-uitingen is het leuk om gebruik te kunnen maken van fotomateriaal uit de ouderinitiatieven zelf. Dat spreekt de lezer meer aan dan algemeen materiaal. Een voorbeeld zie je op onze homepage. Als jullie kwalitatief goed fotomateriaal (hoge resolutie) vrij van rechten ter beschikking willen stellen, dan zouden we dat bijzonder waarderen, en ontvangen we dat graag via de mail redactie@ouderinitiatieven.nl vergezeld van een ingevuld toestemmingsformulier. Zie link.

Update coronavaccinatie Wlz-ggz

Bericht van het Ministerie van VWS en RIVM

LET OP ! Deze ronde is niet bestemd voor kleinschalige woonvormen waar (ook) mensen met een Wlz-indicatie op basis van een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking wonen: die woonvormen zijn eerder al gevaccineerd door de huisartsenposten. Medebewoners met een Wlz-ggz indicatie in deze initiatieven zijn ook al eerder gevaccineerd. Voor die gevallen waarin deze woonvormen geheel of gedeeltelijk zijn overgeslagen, is er reeds een ‘veegronde’ door het RIVM aangekondigd. Woonvormen waar uitsluitend bewoners met een Wmo-indicatie wonen, komen helaas niet voor deze vaccinatieronde in aanmerking.

Kleinschalige woonvormen waar mensen met een Wlz-ggz indicatie wonen, kunnen binnenkort hun bewoners laten vaccineren tegen corona. Vanaf week 19 (startend op 10 mei), komt een arts naar de woonvorm toe om de bewoners te vaccineren. Deze bewoners krijgen het vaccin van Moderna.

Het betreft woonvormen waarvan de bewoners nog niet in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie. De woonvorm komt in aanmerking als tenminste één bewoner zorg krijgt op basis van een Wlz-ggz indicatie: op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of gefinancierd uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) met woontoeslag. Als dat het geval is, kunnen alle bewoners van 18 jaar of ouder gevaccineerd worden: dus ook de andere bewoners van de woonvorm die bijv. een Wmo-indicatie hebben. Dit geldt alleen voor bewoners, niet voor externe cliënten die gebruik maken van de dagbesteding.

De coördinator of het bestuur van een dergelijke woonvorm kan zich melden bij een contactpunt, één van de vijf hieronder vermelde organisaties. Cliënten kunnen dit niet individueel doen.

Wij verzoeken u vriendelijk om zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 3 mei te melden bij de LVOI. U kunt zich daar ook melden als u geen lid van de LVOI bent. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website of stuur een mail aan Info@ouderinitiatieven.nl.

Vermeld in uw mail de volgende gegevens van het wooninitiatief:

 • Naam van het wooninitiatief:
 • Adres van de woonlocatie:
 • Het aantal bewoners met een ggz-wlz indicatie (dat hoeft niet het aantal bewoners te zijn dat zich wil laten vaccineren)
 • Het aantal medebewoners (dat hoeft niet het aantal medebewoners te zijn dat zich wil laten vaccineren)
 • Contactpersoon, mail en telefoonnummer:

De 3e digitale Themabijeenkomst voor leden was weer erg succesvol

Het thema was deze keer: Een goed bestuur krijgen en houden

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, zodat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Ongeacht de juridische vorm die jullie initiatief heeft zijn er enkele ouders of familieleden die beslissingen nemen over het initiatief en die het initiatief besturen. Bij sommige initiatieven wordt dit bestuur aangevuld met externen, vanwege hun expertise of onafhankelijkheid.

Deze thema-avond gingen we in gesprek over “goed besturen, en wie doet dit?” Welke vaardigheden vraagt dit? Hoe doe je dit met elkaar? Hoe stem je af met andere betrokkenen?

Inleiding door Hans Kroon

Hans vertelde vanuit zijn ervaring als bestuurder van een ouderinitiatief en coach van (opstartende) ouderinitiatieven. Hij had hiervoor een mooie PowerPoint presentatie gemaakt Klik hier.

Opwarmvragen

Ter voorbereiding van de gesprekken in de break-out rooms stelden we via een online enquête tool, (Mentimeter) enkele vragen die enthousiast werden beantwoord door de deelnemers.

Verslag rechtstreeks naar deelnemers

De uitgebreidere impressie van de themabijeenkomst inclusief de presentatie van Hans Kroon, is rechtstreeks via email verstuurd naar alle leden en deelnemers.

Aanbod voor vaccinatie in zicht voor “vergeten” groep van GGZ/WLZers in kleinschalige woonvormen

Wmo-indicatie die in dezelfde woonvoorziening wonen als een bewoner met een GGZ/Wlz indicatie, kunnen ook aan deze vaccinatieronde deelnemen.

Op woensdag 7 april was er een video meeting , georganiseerd door VWS en RIVM, met een groot aantal koepelorganisaties op het gebied van kleinschalige woonvormen in de GGZ. Bij dit overleg was ook de LVOI uitgenodigd. Deze meeting was weer een vervolg op eerdere signalen aan VWS, dat niet alle bewoners van kleinschalige woonvormen met een Wlz indicatie daadwerkelijk waren benaderd met een aanbod tot vaccinatie.

Tijdens dit overleg ontvouwde VWS het plan om een aparte campagne op te tuigen voor de ‘vergeten’ groep van GGZ-Wlz’ers, voor zover deze niet het geluk hadden gehad al eerder gevaccineerd te zijn, hetzij omdat ze samen geprikt waren met andere Wlz’ers met wie ze samen woonden, hetzij omdat de lokale huisarts of HAP hen toch had gevaccineerd. VWS wilde overleggen over welke aanpak het beste zou kunnen werken : welk vaccin, door wie laten vaccineren, en op welke locatie. Het was een constructief overleg, waarbij duidelijk werd dat VWS echt wilde luisteren naar de input uit ‘het veld’.

Gisteren, 13 april, werden de deelnemers aan de eerdere meeting weer benaderd voor VWS, nu met een concreet voorstel over de te volgen aanpak, en met de vraag of deze koepels een rol zouden willen spelen in de uitrol van deze campagne en de communicatie daaromheen naar hun respectievelijke achterbannen, omdat VWS, noch iemand anders, beschikt over een sluitende database van deze woonvormen en de betreffende bewoners.  Een pleidooi om hiervoor de bestanden van de SVB te gebruiken, waarin immers alle GGZ/Wlz budgethouders reeds zijn opgenomen, liep vast op de privacy, aldus VWS. Tegelijkertijd verscheen de brief aan de Kamer van Hugo de Jonge, waarin onder meer ook dit plan werd aangekondigd.

Het voorstel was oorspronkelijk:

 • Vaccineren met Janssen (voordeel : slechts een enkele prik)
 • Vaccineren op locatie kleinschalige woonvoorziening
 • Vaccineren door commerciële aanbieder thuisvaccinatie.nl
 • Elke woonvoorziening waar één of meer GGZ-Wlz’ers wonen, kan zich aanmelden: ook de daar wonende Wmo’ers kunnen dan een vaccinatie krijgen

Inmiddels is gebleken dat Janssen al weer is afgevallen, en dat het dus om vaccinatie met Pfizer of Moderna zal gaan. Er is nog geen keiharde datum genoemd, maar er wordt consistent over max. enkele weken gesproken. Een aantal organisaties, waaronder de LVOI, heeft zich bereid verklaard een rol te spelen in de uitrol en de communicatie rond deze specifieke campagne. De details daarvan worden binnenkort bekend gemaakt.

Voor alle duidelijkheid : bovenstaande campagne geldt dus voor de bewoners van kleinschalige wooninitiatieven met minimaal één GGZ/Wlz’r. Voor andere kleinschalige woonvormen met bijv. uitsluitend bewoners met een Wmo-PGB is nog geen sluitende oplossing in zicht: vanzelfsprekend blijven we daar wel op aandringen bij VWS: Covid trekt zich weinig aan van het onderscheid tussen Wlz en Wmo.

Update strategie en uitvoeringspraktijk vaccinaties bewoners kleinschalige woonvormen

Bewoners met GGZ/Wlz en Wmo indicaties veelal overgeslagen
Het wachten is op het door VWS toegezegde ‘nieuwe beleid’(auteur Rudo Jockin).

Afgelopen weken is de LVOI druk bezig geweest met dit onderwerp. Na de antwoorden van Minister Hugo de Jonge op Kamervragen van Vera Bergkamp (D66) leek het erop dat alle bewoners van kleinschalige wooninitiatieven voorrang bij vaccinatie zouden krijgen. De lokale huisartsenposten (HAP’s) zouden met mobiele prikteams op de locaties komen en daar iedereen die dat wilde vaccineren. Vervolgens bleek dat dat toch net iets anders lag. Voor woonvormen waar uitsluitend of overwegend bewoners met een VG/Wlz indicatie woonden, liep het bijna altijd goed en konden de mouwen worden opgestroopt voor een prik. Echter, met name initiatieven waar uitsluitend bewoners met een GGZ-indicatie woonden, kregen veelal geen poot aan de grond bij de huisarts of HAP.

Oorzaak hiervan blijkt een hele banale: het lijkt erop dat men bij VWS was vergeten, dat vanaf 1-1-’21 er ook grote groepen bewoners met een GGZ/Wlz in kleinschalige woonvormen woonden, naast de groep bewoners met een Wmo indicatie. En dus werd in de instructies van VWS/RIVM aan de huisartsen en HAP’s  een aantal groepen wel genoemd: VG, lichamelijke en zintuigelijke beperking, en de intramurale GGZ-populatie: maar de nieuwe GGZ/Wlz populatie stond niet in de lijst van te vaccineren groepen, en dus werden deze door de meest huisartsen en HAP’s ook niet meegenomen. Als je initiatief uitsluitend bestond uit bewoners met een GGZ-indicatie, kreeg je bij de huisarts/HAP in het merendeel van de gevallen nul op het rekest: in sommige gevallen lukte het wel, door lang aandringen van de zorgverlener, en/of door ouders/bestuur van het ouderinitiatief.

Dit beeld werd bevestigd door de enquête onder onze leden, die deze week heeft plaatsgevonden, waarbij meer dan 80% van de leden binnen een paar dagen heeft gereageerd: een fantastisch blijk van betrokkenheid bij onze vereniging ! Er zijn onder onze leden en bij andere ons bekende ouderinitiatieven meer dan vijftien initiatieven, waarvan de bewoners dus buiten de boot gevallen zijn. De contactgegevens van deze initiatieven worden doorgegeven aan VWS, die ons om die gegevens had gevraagd. Ook wordt er vanzelfsprekend samengewerkt met andere organisaties in het eerder genoemde Netwerk Ouder/Wooninitiatieven, om dit probleem zichtbaar te maken en naar oplossingen te streven.

Het bestuur van de LVOI is in gesprek geraakt met een delegatie van hoge ambtenaren op het ministerie van VWS en heeft bovenstaand probleem al weken geleden aangekaart: het was daar in eerste instantie nog niet bekend. Nu wordt er hard aan nieuw beleid gewerkt , waarmee deze ‘vergeten groep’ alsnog met voorrang gevaccineerd kan worden. Zodra we daar meer over weten, zullen we u op de hoogte brengen. Maar het kan ook zijn dat u als ’overgeslagen ouderinitiatief’ zelf benaderd gaat worden door huisarts of HAP: in dat geval zouden we een berichtje naar de LVOI zeer waarderen, zodat we weten dat het loopt. Vragen of opmerkingen : we horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Rudo Jockin, secretaris Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven