Impressie van de online Themabijeenkomst

Ouderinitiatief en zorgaanbieder: hoe doen we het samen?

Op 12 december 2023 vond de vierde online themabijeenkomst van dat jaar plaats, in het kader van het lerend netwerk waarbij ouderinitiatieven elkaar inspireren en van elkaar leren. Het thema van deze bijeenkomst was: Ouderinitiatief en zorgaanbieder: hoe doen we het samen?

Het was de eerste keer dat ouderinitiatieven en zorgaanbieders samen deelnamen aan een themabijeenkomst om ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst startte met een plenaire presentatie over de organisatie van de samenwerking tussen ouderinitiatieven en zorgaanbieders, evenals de huidige ontwikkelingen die op beiden van invloed zijn. Na deze plenaire sessie splitsten de 58 aanwezige deelnemers zich op in break-outrooms. Deze groepen waren van tevoren zorgvuldig samengesteld op basis van de 76 aanmeldingen, om te zorgen voor evenwichtige representatie van ouderinitiatieven en zorgmedewerkers in iedere groep. Leden kunnen hier hier de uitgebreide impressie. inzien en downloaden

Nog geen account en wel aangesloten bij een ouderinitiatief dat lid is van de LVOI?

Verslag van het werkbezoek door Minister Conny Helder aan de LVOI op 6 november

Op 6 november jl vond het werkbezoek plaats dat demissionair Minister Helder vergezeld van haar medewerkers aflegde aan de LVOI. Het werkbezoek vond plaats bij GOED Wonen te Oisterwijk waar een van de bewoners de Minister een rondleiding gaf en waar daarna een geanimeerd gesprek plaatshad met de bewoners en enkele ouders en medewerkers. Daarna was er een gesprek met het bestuur van de LVOI en de Minister waarin de achtergronden van de huidige vraagstukken waar Ouderinitiatieven tegen aan lopen uit de doeken werd gedaan en ook werd uitgelegd hoe de LVOI is opgebouwd en haar leden ondersteunt. Voor een volledig verslag en de vragen die de Minister aan de orde stelde: klik op de button.

Streefgetal donateurs gehaald

Het bestuur van de LVOI dankt alle donateurs die daadwerkelijk € 25,00 overgemaakt hebben.
Dat zijn er inmiddels 135, waarmee wij ons eerste doel hebben gehaald. We hopen dat wij op meer donateurs mogen rekenen, zodat we de ondergrens ruim overschrijden en daarmee ook voor komende jaren voldoende donateurs aan ons kunnen blijven verbinden. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van onze aanvraag voor een instellingssubsidie pg-organisatie die wij dit najaar kunnen indienen voor het kalenderjaar 2024.

U kunt ons nog steeds helpen door minimaal € 25,00 te doneren op onze rekening:
NL16 RABO 0316 9479 46 ten name van LVOI, onder vermelding van Donatie 2023.