Registratie

Dit lidmaatschap geeft toegang tot het algemene forum.

Het forum is bedoeld voor de online uitwisseling tussen ouders, familieleden en bestuursleden die direct betrokken zijn bij een ouderinitiatief (in oprichting) dat lid is van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI). Een veilige plek om vragen te kunnen stellen, antwoorden te krijgen en ervaringen te kunnen delen. Om dit communicatiemiddel vanuit de vereniging LVOI goed te ondersteunen zijn er enkele voorwaarden verbonden aan dit forum.
Registratie van personen die niet verbonden zijn aan een ouderinitiatief dat lid is van de LVOI worden ongedaan gemaakt.

Het bestuur van de LVOI heeft ervoor gekozen u eenmalig één euro te vragen bij de registratie voor deelname aan het forum.
Dit werpt een extra drempel op, waarmee we spam en het hacken door ‘online robots’ tegen kunnen houden.
Zo vervuilt het forum niet en komt het de veiligheid van de website ten goede.

Let op: u mag teksten plaatsen in de door de moderator aangemaakte onderwerpen.
U kunt zelf geen nieuwe onderwerpen aanmaken in het hoofdmenu, dus klik eerst op een onderwerp en geef daarin uw bijdrage.
Bent u van mening dat er een nieuw onderwerp aangemaakt moet worden, stuur dan een verzoek aan redactie@wooninitiatieven.nl.