Waarom een Kennisdossier

Elk ouderinitiatief is uniek. Tegelijkertijd weten we ook dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Dat we veel van elkaar kunnen leren is evident.

De Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) heeft als statutaire doelstelling het uitwisselen van kennis en ervaring tussen haar leden. Dat doen we onder andere door onze (online) themabijeenkomsten waarop telkens één specifiek onderwerp centraal staat.

Daarnaast ontwikkelen wij kennisdossiers. Dit kennisdossier Rechtspersonen voor het ouderinitiatief is een eerste versie. Het is een deelonderwerp van het bredere onderwerp wet- en regelgeving. In dit kennisdossier staat relevante informatie over de mogelijke rechtspersonen van een ouderinitiatief, zoals een stichting, een vereniging of een combinatie daarvan. Op basis van onze ervaring kiezen we in een aantal gevallen positie en ook geven we op bepaalde punten advies.

Wij zijn een lerende organisatie en hopen op uw feedback op dit eerste kennisdossier, zodat we dit kunnen verwerken in volgende versies. De wereld staat niet stil en dus streven we naar levende, actuele kennisdossiers die constant inhoudelijk gevoed worden vanuit de praktijk.

INHOUDSOPGAVE KENNISDOSSIER “RECHTSPERSONEN VOOR EEN OUDERINITIATIEF”

Waarom een kennisdossier?

Leeswijzer

Samenvatting

Hoofdstuk 1. Waarom een rechtspersoon bij een beginnend ouderinitiatief?

Hoofdstuk 2. Een stichting als rechtspersoon

Hoofdstuk 3. Een vereniging als rechtspersoon

Hoofdstuk 4. Een combinatie van een vereniging en stichting als rechtspersoon

Hoofdstuk 5. Samenvatting en positie van de LVOI

Hoofdstuk 6. Mogelijke verplichting aanpassing statuten

Hoofdstuk 7. Democratisch tekort

Hoofdstuk 8. Externe bestuursleden

Hoofdstuk 9. Het eigenbelang en het collectieve belang

Hoofdstuk 10. Statutaire eisen van de LVOI

Slotwoord

Ook qua vorm zoeken we naar de meest effectieve manier van communicatie. Wellicht verschilt dat per kennisdossier. Ook hierin houden we ons aanbevolen voor uw reacties.

Ouders/bestuursleden betrokken bij een LVOI-ouderinitiatief kunnen het Kennisdossier Rechtspersonen voor het ouderinitiatief met de knop hieronder inzien.