Impressie 1e online bijeenkomst downloaden

Op 21 maart 2024 vond de eerste online themabijeenkomst van dit jaar plaats, in het kader van het lerend netwerk waarbij ouderinitiatieven elkaar inspireren en van elkaar leren. Het thema van deze bijeenkomst was: ‘Stijgende zorgkosten in het Ouderinitiatief, hoe gaan we daar mee om?’

Tijdens deze plenaire sessie mochten we meer dan 80 deelnemers verwelkomen. Het was een mooie avond met elkaar waar we veel gehoord hebben. Wilt u graag de uitgebreide impressie, inzien en downloaden, dit is voor leden beschikbaar.

Leden kunnen de uitgebreide impressie. inzien en downloaden

Nog geen account en wel aangesloten bij een ouderinitiatief dat lid is van de LVOI?

Registreer eenmalig en maak je eigen account.

Impressie van de online Themabijeenkomst

Ouderinitiatief en zorgaanbieder: hoe doen we het samen?

Op 12 december 2023 vond de vierde online themabijeenkomst van dat jaar plaats, in het kader van het lerend netwerk waarbij ouderinitiatieven elkaar inspireren en van elkaar leren. Het thema van deze bijeenkomst was: Ouderinitiatief en zorgaanbieder: hoe doen we het samen?

Het was de eerste keer dat ouderinitiatieven en zorgaanbieders samen deelnamen aan een themabijeenkomst om ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst startte met een plenaire presentatie over de organisatie van de samenwerking tussen ouderinitiatieven en zorgaanbieders, evenals de huidige ontwikkelingen die op beiden van invloed zijn. Na deze plenaire sessie splitsten de 58 aanwezige deelnemers zich op in break-outrooms. Deze groepen waren van tevoren zorgvuldig samengesteld op basis van de 76 aanmeldingen, om te zorgen voor evenwichtige representatie van ouderinitiatieven en zorgmedewerkers in iedere groep. Leden kunnen hier hier de uitgebreide impressie. inzien en downloaden

Nog geen account en wel aangesloten bij een ouderinitiatief dat lid is van de LVOI?

4e Online themabijeenkomst

Graag nodigen we u van harte uit voor de derde Themabijeenkomst van dit jaar op dinsdag 12 december 2024. Deze vindt online plaats via Zoom van 19:30 – 21:30 uur.

Onderwerp: Ouderinitiatief en zorgaanbieder: hoe doen we het samen?
In een ouderinitiatief is een goede samenwerking tussen bewoners, ouders/bestuur en zorgaanbieder essentieel. Er zijn ontwikkelingen en vragen waarin je samen met elkaar optrekt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe zorg je voor een gedeelde visie en behoud je eigen regie?
  • Hoe kun je flexibel blijven inspelen op diverse zorgvragen en hoe ga je om met de discrepantie tussen het aantal beschikbare uren in relatie tot de 24/7 zorgvraag?
  • Hoe ga je om met werven en behoud van kwalitatief goed personeel in relatie tot de zorgzwaarte problematiek?
  • Hoe is de taakverdeling, bijvoorbeeld in het geval van vrijetijdsbesteding?

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we met elkaar dieper in op de samenwerking tussen ouderinitiatief en zorgaanbieder. Welke uitdagingen en knelpunten spelen er? Hoe vindt u daar samen oplossingen voor? Wat werkt er goed in de samenwerking? Wat kan er anders? Kortom: hoe geeft u het samenspel tussen ouderinitiatief en zorgaanbieder vorm?. Bent u erbij?

Ga direct naar de pagina aanmelden.
Nog geen account als betrokken ouder/bestuurder van een LVOI lid? Registreer hier.

Online themabijeenkomst 28 sept. 2023

Graag nodigen we u van harte uit voor de derde Themabijeenkomst van dit jaar op donderdag 28 september 2023. Deze vindt online plaats via Zoom van 19:30 – 21:30 uur.

Onderwerp: “Verbinden met de buurt”.
Wat is het belang van sociale verbinding met de omgeving en hoe geef je dat vorm? Wat is het belang van inclusie en hoe creëer je een zorgzame buurt waarin iedereen meedoet? Welke voorbeelden zijn er en welke vragen leven er op dit onderwerp? Tijdens de sessie gaan we voorbeelden uitwisselen, elkaar bevragen en van elkaar leren. Bent u erbij?

Ga direct naar de pagina aanmelden.
Nog geen account als betrokken ouder/bestuurder van een LVOI lid? Registreer hieronder.