Op 30 maart 2023 vond de eerste online themabijeenkomst van het jaar plaats, met als onderwerp:
Betrokkenheid in het ouderinitiatief. Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor voldoende participatie? Wat
zijn tips en tops?
Een ouderinitiatief draait om het voeren van regie door ouders, direct betrokkenen en bewoners. In
de beginfase van een ouderinitiatief zijn ouders vaak enthousiast en actief betrokken. Wanneer het
initiatief al enige jaren loopt, zie je soms dat ouders minder actief betrokken zijn, ze hebben meer
tijd voor andere dingen, het bestuur houdt alles goed in de gaten en de zaken lopen eigenlijk wel.
Toch zijn er voortdurend veranderingen die vragen om het maken van keuzes. Ook functioneert een
ouderinitiatief vaak dankzij inzet van een beperkt aantal betrokkenen. Hoe daag je iedereen uit om
een actieve bijdrage te leveren? Hoe creëer je betrokkenheid in de verschillende fases van een
ouderinitiatief? Wat kunnen we leren van elkaar?

Eenmalig registreren voor het ledengedeelte

Online Themabijeenkomst 30 maart

Op donderdag 30 maart organiseerden wij onze 1e Themabijeenkomst in 2023.

Met 87 deelnemers bleek het onderwerp van deze avond “Betrokkenheid bij het Ouderinitiatief” een schot in de roos. Met 2 interessante inleidingen en levendige discussies in de Break-out rooms, kunnen we terugkijken op een geslaagde avond. Kijk hier voor een impressie van de bijeenkomst.

De volgende Online Themabijeenkomst staat gepland voor donderdag 28 september. Save the date!!

Aanmelden ledenvergadering 3 juni 2023

Via onderstaande link komt u direct in het aanmeldformulier en kunt u zich aanmelden. U kunt kiezen voor het ochtenddeel, de lunch en het middagdeel. Het bestuur van de LVOI ontvangt u heel graag als gast/deelnemer aan onze eerste fysieke ledenbijeenkomst in Lexmond. Deelname is uitsluitend voor bestuurders en ouders/betrokkenen bij ouderinitiatieven die lid zijn van de LVOI.

Wel lid maar nog niet geregistreerd op de website? Maak hier je account aan door je eenmalig te registreren.

Ga naar het aanmeldformulier

Kamerdebat 23 juni

Donderdag 23 juni 2022 wordt er tussen 10 en 13 uur in de 2e kamer een debat gehouden over het pgb in deze kabinetsperiode en de brief van minister Conny Helder daarover aan de Tweede Kamer.

We hebben al samen met het Netwerk Ouderinitiatieven op deze brief gereageerd. Toch is het ook van belang dat er zo veel mogelijk mensen zich melden op de publieke tribune om duidelijk te maken dat het ons ernst is met keuze vrijheid en zorgfinanciering door middel van een PGB binnnen Ouderinitiatieven.

Kom ook naar het debat!

Net als onze netwekpartner Per Saldo vinden we het hoog tijd dat de budgethouders weer gezien en gehoord worden. Ook wij roepen je daarom op om ook aanwezig te zijn en hopen dat er massaal gehoor wordt gegeven aan onze oproep. 

Het is nodig je vooraf aan te melden als bezoeker. Dit doe je via bezoekers.tweedekamer.nl. Let op dat je de goede datum kiest. Op de dag zelf moet je een legitimatiebewijs bij je hebben.

Kun je niet aanwezig zijn op donderdag 23 juni 2022?
Wil je het debat wel volgen?

Op tweedekamer.nl vind je de agenda voor het debat.

Het debat is in de Suze Groenwegzaal van 10.00 uur tot 13.00 uur. Je kunt het online vanuit huis volgen. Op tweedekamer.nl vind je uitleg en een link naar de zaal. Je kunt kiezen voor video (kijken en luisteren) of audio (alleen luisteren).