Impressie online themabijeenkomst 19 nov. Innovatie en Technologie – Domotica.

Op 19 november 2022 vond de online themabijeenkomst plaats. Het onderwerp was dit keer Innovatie en Technologie – Domotica.

ICT en domotica kunnen bijdragen aan meer veiligheid, betere zelfredzaamheid, betere communicatie en minder falen in de zorg.

De opzet van deze avond was dezelfde als voorgaande themabijeenkomsten: namelijk: een inleiding door de dagvoorzitter, gevold door 3 deskundige inleiders die elk een presentatie, -ondersteund door PowerPoint- hielden over een deelonderwerp. Daarna volgde een vragenronde/discussie naar aanleiding van de inleidingen presentaties. Deze kozen wij ervoor om niet met break-out rooms te werken maar een plenaire vragenronde/discussie te houden.

Er waren 35 aanwezigen. De deelnemers konden via de chat-functie vragen stellen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Download hier de impressie van de avond met de links van de presentaties

Kamerdebat 23 juni

Donderdag 23 juni 2022 wordt er tussen 10 en 13 uur in de 2e kamer een debat gehouden over het pgb in deze kabinetsperiode en de brief van minister Conny Helder daarover aan de Tweede Kamer.

We hebben al samen met het Netwerk Ouderinitiatieven op deze brief gereageerd. Toch is het ook van belang dat er zo veel mogelijk mensen zich melden op de publieke tribune om duidelijk te maken dat het ons ernst is met keuze vrijheid en zorgfinanciering door middel van een PGB binnnen Ouderinitiatieven.

Kom ook naar het debat!

Net als onze netwekpartner Per Saldo vinden we het hoog tijd dat de budgethouders weer gezien en gehoord worden. Ook wij roepen je daarom op om ook aanwezig te zijn en hopen dat er massaal gehoor wordt gegeven aan onze oproep. 

Het is nodig je vooraf aan te melden als bezoeker. Dit doe je via bezoekers.tweedekamer.nl. Let op dat je de goede datum kiest. Op de dag zelf moet je een legitimatiebewijs bij je hebben.

Kun je niet aanwezig zijn op donderdag 23 juni 2022?
Wil je het debat wel volgen?

Op tweedekamer.nl vind je de agenda voor het debat.

Het debat is in de Suze Groenwegzaal van 10.00 uur tot 13.00 uur. Je kunt het online vanuit huis volgen. Op tweedekamer.nl vind je uitleg en een link naar de zaal. Je kunt kiezen voor video (kijken en luisteren) of audio (alleen luisteren).

Landelijke ouderinitiatievendag

Na het succes van het Symposium “Kwaliteit in Eigen Regie” 2019, organiseert WoondroomZorg samen met Woondroom Schiedam en de LVOI op zaterdag 14 mei 2022 een Ouderinitiatievendag.

Locatie: Evenementenhal Gorinchem.
De dag bestaat uit een plenair deel en diverse interessante workshops geleid door deskundige sprekers. De opening zal worden verricht door Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, gevolgd door korte inleidingen door de organiserende instellingen. In de workshops is onder meer aandacht voor de Driehoekskunde (samenwerking bewoner, zorg en ouder(s)), financiën, de organisatie van een ouderinitiatief, complexe samenwerking en de toekomst van Ouderinitiatieven.

De dag start met inloop vanaf 9:30 uur en duurt tot 16:00 uur met aansluitend een borrel.
Uiteraard wordt een lunch verzorgd.

De toegang is gratis
Meld je snel aan want vol = vol
Datum: zaterdag 14 mei 2022, tijd 9:30 – 16:00 uur.

Aanmelden
Programma

3e digitale themabijeenkomst voor leden

Dinsdagavond 30 maart 2021 wordt tussen 19:30 en 21:00 uur de 3e digitale themabijeenkomst gehouden voor alle besturen en ouders van ouderinitiatieven aangesloten bij de LVOI.

Het onderwerp is “Een goed bestuur krijgen en houden”.

Het belooft weer een erg interessante bijeenkomst te worden waarbij we in gesprek gaan over goed besturen en participatie van ouders. De avond start met een deskundige inleidende spreker en daarna is er voldoende ruimte voor eigen inbreng in de breakout rooms. Aanmelden kan via deze link.

Save the date!!

2e Digitale themabijeenkomst groot succes

Nadat aansluitend aan onze oprichtingsvergadering de 1e digitale themabijeenkomst werd gehouden organiseerden we op maandagavond 1 februari 2021onze tweede on line themabijeenkomst in het kader van het ontwikkelen van een lerend netwerk. Ruim 70 ouders en bestuursleden, -leden van de LVOI- hebben deelgenomen aan een levendige discussie en uitwisseling van knelpunten en ervaringen. 

Het Thema was: Ouders worden ouder; wat dan??

Je bent vol enthousiasme een ouderinitiatief gestart, maar je weet dat er vroeger of later een moment komt dat je de zorg voor je kind en je taken in het ouderinitiatief zult moeten overdragen, ​zonder daarbij je authenticiteit te verliezen. Hoe bereid je dit voor? Waar sta je in dit proces? 
Mogelijk is er bij U al een overdracht geweest: zo ja, hoe is dat gegaan?

Jerome Kuijpers verzorgde een inleiding en gaf diverse mogelijkheden aan. Daarna gingen deelnemers uiteen in 7 verschillende break-out rooms. Hierbij konden deelnemers kiezen om ​met elkaar van gedachten te wisselen over: 

  1. Overdragen van de zorg voor ons kind
  2. Overdragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het ouderinitiatief

Na de break-out rooms werden plenair nog even nagepraat.  Veel enthousiaste reacties mochten wij ontvangen over de opzet, uitvoering en keuze van de onderwerpen. De volgende Themabijeenkomst staat gepland op dinsdag 30 maart 2021 van 19:30 – 21:00 uur. Onderwerp: Hoe kom je tot, en hou je het ideale bestuur?’ De zoom/online bijeenkomst is van 19:30 – 21:00 uur.
Aanmelden kan binnenkort via een link bij dit bericht.