Wat is de LVOI

De Landelijke Vereniging van Ouder Initiatieven (LVOI) is in november 2020 opgericht. De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast heeft de LVOI een nieuwe stichting opgericht, die onafhankelijk opereert van de LVOI: De stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). De SDOI heeft een regeling  in het leven geroepen voor het bemiddelen bij ‘kwesties en klachten’, die kunnen ontstaan binnen ouderinitiatieven. Voor het deelnemen aan deze regeling en het gebruik maken van de diensten van klachtenfunctionarissen, kan een ouderinitiatief zich melden bij de SDOI: www.sdoi.nl 

Wat zijn ouderinitiatieven?
Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven die door ouders gezamenlijk zijn opgericht om voor hun volwassen kinderen met een beperking een goede woonplek te creëren. Hiermee willen zij met eigen regie en blijvende nauwe betrokkenheid goede passende zorg en begeleiding op maat creëren.

Vlogger Joyce van Vilans bezocht voor het inspiratieprogramma ‘Twinkel’ drie ouderinitiatieven. Bekijk de vlogs van Joyce:

        

   De Vlinderhof in Culemborg                 WoonMere in Almere                   MeerBalans in Hoofddorp

Waarom is de LVOI belangrijk?
In onze veranderende samenleving waar wijzigingen in wetgeving rondom zorg, de financiering van zorg en de uitvoeringsinstanties aan de orde van de dag zijn, staat het voortbestaan van ouderinitiatieven onder druk. Daarnaast zijn ouderinitiatieven binnen het palet van de zorg een ‘vreemde eend in de bijt’ die nogal eens over het hoofd gezien wordt. Daarom is het belangrijk de handen ineen te slaan, samen te werken en een gezamenlijke sterke stem te vormen naar onder andere overheid en uitvoeringsinstanties. En daar staat LVOI voor.

Word ook lid!
Op dit moment vertegenwoordigt de LVOI al 132 ouderinitiatieven door het hele land.
Sluit ook aan!