Waarom een Kennisdossier

Elk ouderinitiatief is uniek. Tegelijkertijd weten we ook dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Dat we veel van elkaar kunnen leren is evident.

De Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) heeft als statutaire doelstelling het uitwisselen van kennis en ervaring tussen haar leden. Dat doen we onder andere door onze (online) themabijeenkomsten waarop telkens één specifiek onderwerp centraal staat.

Daarnaast ontwikkelen wij kennisdossiers. Dit kennisdossier Rechtspersonen voor het ouderinitiatief is een eerste versie. Het is een deelonderwerp van het bredere onderwerp wet- en regelgeving. In dit kennisdossier staat relevante informatie over de mogelijke rechtspersonen van een ouderinitiatief, zoals een stichting, een vereniging of een combinatie daarvan. Op basis van onze ervaring kiezen we in een aantal gevallen positie en ook geven we op bepaalde punten advies.

Wij zijn een lerende organisatie en hopen op uw feedback op dit eerste kennisdossier, zodat we dit kunnen verwerken in volgende versies. De wereld staat niet stil en dus streven we naar levende, actuele kennisdossiers die constant inhoudelijk gevoed worden vanuit de praktijk.

INHOUDSOPGAVE KENNISDOSSIER “RECHTSPERSONEN VOOR EEN OUDERINITIATIEF”

Waarom een kennisdossier?

Leeswijzer

Samenvatting

Hoofdstuk 1. Waarom een rechtspersoon bij een beginnend ouderinitiatief?

Hoofdstuk 2. Een stichting als rechtspersoon

Hoofdstuk 3. Een vereniging als rechtspersoon

Hoofdstuk 4. Een combinatie van een vereniging en stichting als rechtspersoon

Hoofdstuk 5. Samenvatting en positie van de LVOI

Hoofdstuk 6. Mogelijke verplichting aanpassing statuten

Hoofdstuk 7. Democratisch tekort

Hoofdstuk 8. Externe bestuursleden

Hoofdstuk 9. Het eigenbelang en het collectieve belang

Hoofdstuk 10. Statutaire eisen van de LVOI

Slotwoord

Ook qua vorm zoeken we naar de meest effectieve manier van communicatie. Wellicht verschilt dat per kennisdossier. Ook hierin houden we ons aanbevolen voor uw reacties.

Ouders/bestuursleden betrokken bij een LVOI-ouderinitiatief kunnen het Kennisdossier Rechtspersonen voor het ouderinitiatief met de knop hieronder inzien.


Impressie 1ste online themabijeenkomst 21 maart 2024

Over het thema

In 2023 werden vele ouderinitiatieven geconfronteerd met hogere tarieven voor de zorg. De indexering van het PGB in de WLZ en de toeslag wooninitiatief vangen de stijging van de zorgkosten niet op. Deze structurele en sterk toenemende zorgkosten leiden tot grote zorgen bij ouderinitiatieven. Hoe kunnen ouderinitiatieven blijvend zorgdragen voor passende zorg? Aan welke knoppen kan er worden gedraaid en door wie? Wat doet u om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden? Welke oplossingen vindt u daarvoor en welke tips en valkuilen kunt u delen?

Leden van de LVOI en hun betrokken ouders kunnen de uitgebreide impressie van deze interessante online themabijeenkomst raadplegen.

1e themabijeenkomst 2023

Op 30 maart 2023 vond de eerste online themabijeenkomst van het jaar plaats, met als onderwerp:
Betrokkenheid in het ouderinitiatief. Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor voldoende participatie? Wat
zijn tips en tops?
Een ouderinitiatief draait om het voeren van regie door ouders, direct betrokkenen en bewoners. In
de beginfase van een ouderinitiatief zijn ouders vaak enthousiast en actief betrokken. Wanneer het
initiatief al enige jaren loopt, zie je soms dat ouders minder actief betrokken zijn, ze hebben meer
tijd voor andere dingen, het bestuur houdt alles goed in de gaten en de zaken lopen eigenlijk wel.
Toch zijn er voortdurend veranderingen die vragen om het maken van keuzes. Ook functioneert een
ouderinitiatief vaak dankzij inzet van een beperkt aantal betrokkenen. Hoe daag je iedereen uit om
een actieve bijdrage te leveren? Hoe creëer je betrokkenheid in de verschillende fases van een
ouderinitiatief? Wat kunnen we leren van elkaar?

Eenmalig registreren voor het ledengedeelte

Ledenforum

Het forum is bedoeld voor de online uitwisseling tussen mensen die direct betrokken zijn bij een ouderinitiatief (in oprichting) die lid is van de Landelijke Vereniging voor Ouderinitiatieven (LVOI). Een veilige plek om vragen te kunnen stellen, antwoorden te krijgen en ervaringen te kunnen delen. Om dit vanuit de verenging goed te ondersteunen zijn er enkele voorwaarden verbonden aan dit forum. De belangrijkste voorwaarde vindt u hier onder.

  1. Wanneer u zich registreert gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden. Als u niet akkoord bent, laat dit weten via het contactformulier en registreer u niet. De LVOI heeft het recht om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen en we zullen ons best doen om u hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
  2. Als u zich registreert verklaart u automatisch direct betrokken te zijn als ouder/ familie of bestuurslid van een ouderinitiatief (zoals in de statuten van de LVOI verwoord). De moderator zal hierop controleren en u en uw berichten verwijderen wanneer dit niet het geval blijkt te zijn.
  3. Mocht u een (gevoelig) onderwerp anoniem op het forum willen plaatsen, stuur het bericht dan aan secretaris@ouderinitiatieven.nl. Het bericht wordt dan vanuit de redactie geplaatst en als u zich abonneert op het onderwerp waar dit bericht is geplaatst, ontvangt u alle reacties per mail.
  • U mag niets uit het forum, zonder schriftelijke toestemming van de afzender delen met anderen buiten het forum.

Direct naar het ledenforum

Eenmalig registreren voor het ledengedeelte

Lees het volledige document met de voorwaarden