Gebruiksvoorwaarden forum

Het forum is bedoeld voor de online uitwisseling tussen ouders, familieleden en bestuursleden die direct betrokken zijn bij een ouderinitiatief (in oprichting) die lid is van de Landelijke Vereniging voor Ouderinitiatieven (LVOI). Een veilige plek om vragen te kunnen stellen, antwoorden te krijgen en ervaringen te kunnen delen. Om dit vanuit de verenging goed te ondersteunen zijn er enkele voorwaarden verbonden aan dit forum. Registatie van personen die niet verbonden zijn aan een ouderinitiatief dat lid is van de LVOI worden ongedaan gemaakt.

 1. Wanneer u zich registreert gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden. Als u niet akkoord bent, laat dit weten via het contactformulier en registreer u niet. De LVOI heeft het recht om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen en we zullen
  ons best doen om u hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
 2. Als u zich registreert verklaart u als ouder, familielid of bestuurslid direct betrokken bij een ouderinitiatief (zoals in de statuten van de LVOI verwoord). De moderator zal hierop controleren en u en uw berichten verwijderen wanneer dit niet het geval blijkt te zijn.
 3. U mag niets uit het forum, zonder schriftelijke toestemming van de afzender delen met anderen buiten het forum.
 4. Inactieve gebruikers kunnen na twee jaar automatisch worden verwijderd. Alle berichten kunnen na drie jaar worden gearchiveerd en/of verwijderd.
 5. Bijdragen worden niet voorafgaand aan plaatsing door de moderator gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de LVOI.
 6. Het bestuur van de LVOI stelt een moderator aan, die behoudt het recht om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum. Dat kan het geval zijn bij:
  • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
  • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
  • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciĆ«le links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
  • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers, of andere partijen in het veld.
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
  • het zich voordoen als een andere persoon.
  • het plaatsen van commerciĆ«le boodschappen.
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe
  • tegen de belangen van de LVOI of de vereniging kunnen schade

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan de LVOI besluiten de toegang tot het forum te ontzeggen.