De 3e digitale Themabijeenkomst voor leden was weer erg succesvol

Het thema was deze keer: Een goed bestuur krijgen en houden

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, zodat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Ongeacht de juridische vorm die jullie initiatief heeft zijn er enkele ouders of familieleden die beslissingen nemen over het initiatief en die het initiatief besturen. Bij sommige initiatieven wordt dit bestuur aangevuld met externen, vanwege hun expertise of onafhankelijkheid.

Deze thema-avond gingen we in gesprek over “goed besturen, en wie doet dit?” Welke vaardigheden vraagt dit? Hoe doe je dit met elkaar? Hoe stem je af met andere betrokkenen?

Inleiding door Hans Kroon

Hans vertelde vanuit zijn ervaring als bestuurder van een ouderinitiatief en coach van (opstartende) ouderinitiatieven. Hij had hiervoor een mooie PowerPoint presentatie gemaakt Klik hier.

Opwarmvragen

Ter voorbereiding van de gesprekken in de break-out rooms stelden we via een online enquête tool, (Mentimeter) enkele vragen die enthousiast werden beantwoord door de deelnemers.

Verslag rechtstreeks naar deelnemers

De uitgebreidere impressie van de themabijeenkomst inclusief de presentatie van Hans Kroon, is rechtstreeks via email verstuurd naar alle leden en deelnemers.