4e nieuwsbrief juli 2021 

INHOUD

  1. Inleiding
  2. Volgende themabijeenkomst
  3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten
  4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen
  5. Het forum op de LVOI website

1. Inleiding

Deze keer een nieuwbrief met een ander karakter dan u van ons gewend bent. Nieuwsbrief 4 staat in het teken van de werving van personen die voor de LVOI en/of de SDOI iets kunnen betekenen. Onze vereniging en gelieerde stichting streven ernaar om van grote waarde te zijn voor de leden en daar zijn handen voor nodig. Lees daarom de uitgebreide oproepen in deze nieuwsbrief. Rest ons u een fantastische zomer toe te wensen en indien van toepassing een fijne vakantie. Onze bestuursleden gaan ook even rust nemen om energie bij te tanken zodat we, opgeladen en wel, na de zomer weer vol enthousiasme aan de slag kunnen gaan met de najaarsactiviteiten.

2. Volgende Themabijeenkomst

Met dank aan de deelnemers van de eerdere themabijeenkomsten hebben we op basis van hun suggesties de thema’s van de 5e themabijeenkomst gekozen. Dat zijn: “Wetgeving en Risico’s”. De bijeenkomst zal op donderdagavond 23 september d.m.v. Zoom weer digitaal worden georganiseerd. Naast een plenair deel gaan we weer uiteen in breakout rooms over de WKKGZ, de WZD, privacy/AVG en verzekeringen/afdekken van risico’s voor besturen en ouders.  Uiteraard alles onder voorbehoud, maar zet de datum alvast in de agenda!

3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten

Wij zoeken een enthousiaste bureaumedewerker (V/M) voor de LVOI, de SDOI en Stichting Mijn Eigen Thuis. Het afgelopen jaar is de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) stormachtig gegroeid, naar nu 80 leden. Onze vergaderingen en themabijeenkomsten worden zeer actief bezocht en bijzonder hoog gewaardeerd. In ons eerste jaar heeft de LVOI al een stichting opgericht, de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). Deze Stichting gaat de “Regeling voor Kwesties en Klachten” aanbieden, waar alle OI gebruik van kunnen maken. Ook is de LVOI een samenwerking aangegaan met de Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), die ook ondersteuning biedt aan startende en bestaande OI. Tot nu toe doen de bestuurs- en kaderleden van de LVOI en SDOI alles zelf, in hun vrije tijd, onbezoldigd, en dat is en blijft ook de kracht van de LVOI en OI: we doen het zelf, en we doen het samen: “van/voor/door Ouderinitiatieven !!” is niet voor niks ons motto.

Maar het is nu tijd om te zoeken naar een begin van professionele ondersteuning, om daarmee de ontwikkeling van de LVOI/SDOI en MET nog verder te versnellen en te verstevigen: daarom zoeken we, binnen onze bescheiden financiële middelen, naar iemand die ons wil ondersteunen in onze activiteiten.  We denken daarbij voorlopig aan een taak van 1 à 1,5 dag per week, maar wel verspreid over de week, met gebruikmaking van alle ondersteunende technieken, die we de afgelopen anderhalf jaar allemaal zo intensief zijn gaan gebruiken (zoals Zoom). In de bijlage staat een groslijst van alles waar je aan kunt denken, vandaar dat we denken aan een duizendpoot of schaap met vijf poten. Hart voor de zaak is natuurlijk een net zo onmisbare kwalificatie voor deze functie. Heb je zelf interesse of denk je iemand te weten die interesse zou kunnen hebben? Neem dan contact op met het bestuur van de LVOI via secretaris@ouderinitiatieven.nl.

4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen!

Wellicht was u aanwezig op onze ledenvergadering en/of themabijeenkomst van 12 juni; anders heeft u het misschien gelezen op de LVOI-site of in onze laatste nieuwsbrief: begin juni is de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) opgericht. Deze stichting zal als onafhankelijk orgaan diensten aanbieden waaraan behoefte is bij ouderinitiatieven. Binnenkort zal de SDOI een “Regeling voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven” aanbieden, die wordt uitgevoerd door een Commissie van klachtenfunctionarissen. Deze Regeling voorziet in laagdrempelige toegang tot advies en bemiddeling bij een beginnend conflict (een “Kwestie”) of bij een “Klacht” die ontstaan is bij een ouderinitiatief. Door in een vroeg stadium extern advies in te winnen, kunt u groter onheil door ruzie en escalatie voorkomen. Wanneer u zich als ouderinitiatief bij de Regeling aansluit voldoet u aan de wettelijke verplichting volgens de WKKGZ om toegang te bieden tot een klachtenregeling. De Regeling is op dit moment nog niet open voor deelname, omdat er eerst een functionerende en getrainde groep klachtenfunctionarissen beschikbaar moet zijn.

De SDOI is zowel op zoek naar bestuursleden voor de SDOI als naar klachten-functionarissen/leden van de Commissie. In het eerste geval gaat het om het verstevigen van het fundament en vervolgens het verder uitbouwen van de SDOI. De klachtenfunctionarissen zullen zich gaan bezighouden met “Kwesties en Klachten”, zoals die aan hen zullen worden voorgelegd door aangesloten ouder-initiatieven. Meer informatie is beschikbaar op de site van de SDOI: www.SDOI.nl. Daar staan ook de profielschetsen voor beide functies. Zoals u weet zijn wij een vereniging van ouderinitiatieven en geloven we in onze eigen collectieve kracht en deskundigheid, daarom werven wij nadrukkelijk onder ouderinitiatieven. Klachtenfunctionarissen worden benoemd door het bestuur van de SDOI. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur van een ouderinitiatief, of worden uitgenodigd door het bestuur van de SDOI. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden/worden voorgedragen bij info@sdoi.nl. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de LVOI. Aanmeldingen ontvangen we graag op secretaris@lvoi.nl. Ook voor eventuele nadere informatie kunt u bij beide adressen terecht.

5. Het forum op de LVOI website

Het Forum is “De Plek” waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.