PaulOfferman

Landelijke vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI)

Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te willen worden van de Landelijke vereniging van Ouderinitiatieven LVOI. Het lidmaatschap staat open voor niet-commerciële ouderinitiatieven die uit ideële overtuiging eigen regie van ouders/bewoners/ouders zo veel mogelijk nastreven. Dit blijkt uit de organisatievorm en participatie van ouders/bewoners in het beleid van het ouderinitiatief. Het lidmaatschap is niet bedoeld voor individuele ouders/PGB budgethouders. Na het invullen en insturen van onderstaand formulier en uw statuten wordt contact met u opgenomen voor bevestiging van uw lidmaatschap of het vragen om nadere gegevens.

Uw gegevens worden met niemand gedeeld. Wel wordt u op onze website vermeld als lid van onze vereniging. Uw gegevens worden uitsluitend door de LVOI gebruikt om een zo helder mogelijk beeld van ons ledenbestand te verkrijgen, met het oog op de belangenbehartiging namens de leden, en de uitwisseling van kennis en informatie tussen de leden.

Het tarief voor het abonnement voor het kalenderjaar 2021 is:
(Het tarief wordt naar rato van volledige maanden lidmaatschap berekend)

  • Ouderinitiatieven in oprichting:                                       € 80,00
  • Ouderinitiatieven tot en met 5 woonplekken:              € 80,00
  • Toeslag per bewoner boven 5 woonplekken:               € 10,00