Ledenvergadering 3 juni 2023

ZATERDAG 3 JUNI LEDENVERGADERING EN AANSLUITEND “LIVE” THEMABIJEENKOMST met keynote speaker Theo van Uum, directeur VGN

Op zaterdag 3 juni, zeer waarschijnlijk in Lexmond, hopen we elkaar eindelijk weer eens ‘live’ te ontmoeten. Het programma voor die dag bestaat uit een formeel ochtendgedeelte, namelijk de ledenvergadering, vervolgens een lunch, en in de middag een themabijeenkomst, voorafgegaan door een prikkelende voordracht van Theo van Uum.

Vanaf 10.30 uur (inloop vanaf 10.00) vindt de formele ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid, ook v.w.b. de financiën. Tevens zullen we onze toekomstplannen presenteren. Als bijzonder agendapunt zullen we de leden vragen akkoord te gaan met het voorstel om een donateursregeling in het leven te roepen. Hierover heeft u reeds, als betrokkene bij de LVOI, een separate mail ontvangen.

Na de lunch zal Theo van Uum, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, voormalig directeur Langdurige Zorg op het Ministerie van VWS en ervaringsdeskundige in de wereld van ouderinitiatieven, zijn visie geven op de toekomst van de langdurige zorg en de plaats van zeggenschap en eigen regie van ouderinitiatieven in die toekomst. Vanzelfsprekend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Om alvast in de stemming te komen: lees zijn laatste blog: https://www.skipr.nl/blog/regeldruk-irriteert-hardnekkig/

Vervolgens gaan we gezamenlijk aan het werk aan de hand van een aantal thema’s, waarbij u kunt aansluiten in een subgroep naar keuze: eendachtig het volgende motto: ”Vraag niet wat de LVOI voor u kan doen, maar wat u kunt doen voor de LVOI!” Wij zijn immers de vereniging van, niet voor ouderinitiatieven, dus we kunnen niet zonder de inbreng van onze leden.

Daarna sluiten we rond 16.00 gezamenlijk af, met daarna nog tijd voor een drankje

Alle ouders en bestuurders, betrokken bij ouderinitiatieven die lid zijn van de LVOI, zijn de hele dag welkom. Bij de formele ledenvergadering mag iedereen het woord voeren, maar per lid/ouderinitiatief kan/mag er slechts één stem worden uitgebracht. De vergaderstukken voor de ledenvergadering zullen tijdig naar de contactpersonen van onze lid-ouderinitiatieven verstuurd worden.

Deelname aan deze dag is kosteloos voor alle betrokkenen. Voor de lunch kunt u zich vooraf aanmelden en daarvoor kunt u ter plekke de vergoeding van €10,00 p.p. (contant of pin) voldoen.

Ga direct naar de pagina aanmelden. Nog geen account als betrokken ouder/bestuurder van een LVOI lid? Registreer hieronder.