Moet dat nou; een nieuwe vereniging?

Op dit moment bestaat er geen landelijke vereniging voor ouderinitiatieven. Wel zien we dat ouderinitiatieven veel en vaak in de belangstelling zijn. Er zijn diverse acties vanuit de Tweede Kamer aangekondigd, mede naar aanleiding van het debat waar Naar-Keuze ook een bijdrage aan heeft geleverd.

Naar-Keuze wordt op enige regelmaat bevraagd over van alles en nog wat. Er worden tools ontwikkeld. De vereniging is vooral om de belangen te behartigen van ouderinitiatieven, de deelnemende ouders en familieleden en  de betreffende bewoners/gebruikers. Op die manier is het mogelijk om de stem van betrokkenen bij ouderinitiatieven te laten horen. Wie wil er met ons meedenken?

Mail naar algemeen@naar-keuze.nl